De sidste dage og Guds prioritering

 

"Når I ser, der stiger en sky op i vest, siger I straks: 'Der kommer regn!' og det slår til. Og når I ser, det blæser op fra syd, siger I: 'Det bliver varmt!' og det slår også til. I hyklere! jordens og himmelens udseende forstår I at tyde; hvorfor kan I så ikke tyde denne tid?" (Lukas. 12:54-56)

 

- Uddrag af Lance Lambert's bog, "The Last Days and God's Priorities", Richmond Virginia 2016

 

"Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem! For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem. For man skammer sig ved blot at nævne, hvad de gør i det skjulte, men alting kommer for dagen, når det afsløres af lyset. For alt, hvad der kommer for dagen, er lys. Derfor hedder det: Vågn op, du, som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn." (Ef. 5:6-21)

 

Lad os bede

Herre, vi takker dig for at det ikke er forgæves at vi samles i Jesu navn, for du har særlige forsyninger når dit folk samles. Vi ønsker at tro på de forsyninger som du har givet i Jesu Kristi fuldbragte værk. Vi er forsamlet i tro til din velsignede nåde og kraft, og vi ønsker at høre dit Ords tale, din udlægning af Ordet og kraften i dit Ord. Fader, lad Kristi Ord bo rigeligt i os med al visdom. Herre, udvirk i vores liv et værk som har evighedsbetydning. Æren og herligheden tilhører dig. Vi beder i vor Herres Jesu navn, vores Messias. Amen.

 

Gud er ved at ryste alle ting

"Se derfor nøje til hvorledes I vandrer, at det ikke er som uvise, men som vise, så I udnytter det gunstige øjeblik, for dagene er onde." (Ef. 5:15-17)

Jesus talte til skarerne da han sagde: "I kan tyde vejret, men I kan ikke forstå den tid som I lever i." Af alle mennesker i verden, så burde de sande troende, født af Guds Ånd, kunne forstå den tid som vi nu lever i. Apostlen siger at vi ikke må være uforstandige, men forstå Herrens vilje, ikke alene for os selv, men også for hans menighed og for vores generation.

Når vi læser Guds ord, så er det helt klart, at én af kendetegnene på de sidste dage er en enorm rystelse af alle ting. Gud har sagt at menneskers hjerte vil dåne af frygt for de ting som skal komme over jorden (Lukas 21:26). Hvorfor? Ordet fortæller os at noget vil ske med havet, månen og solen. Himmelens kræfter vil blive rystet. Det er indlysende at hvis der sker noget med solen, så vil det have en effekt på månen, på årstiderne og på havets tidevand.

I Haggajs bog kapitel 2 står der: "Det varer kun kort tid, så vil jeg få himlen og jorden til at skælve, havet og det tørre land. Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre." (vers 6-7)

Læg mærke til at Gud siger han vil ryste alle ting. Han vil ryste nationerne. Han vil ryste det tørre land, havet, jorden og himmelen, og så skal Jesus komme.

Én af kendetegnene på den sidste tid i verdenshistorien vil være en kæmpe, universel rystelse af nationernes moralske og etiske værdier, deres sociale, religiøse, nationale og internationale liv. Alt hvad der kan rystes, vil blive rystet.

 

De sidste dage

Hvordan kan vi vide at vi lever i de sidste dage? Ja, vi kan se at der er en kæmpe rystelse af alle ting, men hvordan kan vi vide at denne rystelse finder sted i de sidste dage?

Jesus sagde at vi skulle lære af figentræet: "Når dets grene først er blevet saftfulde og får blade, så skønner I at sommeren er nær." (Mat. 24:32)

Nogle mennesker siger at figentræet blot er et billede på sommerens komme. Det er muligt, men figentræet i Israel er det sidste træ af alle frugttræerne som får blade. Hvis Jesus ville have givet et billede på sommerens begyndelse, så ville det have været bedre at bruge mandeltræet som blomstrer først. Men hvad mente Jesus med at benytte figentræet?

 

Figentræet symboliserer Israel

I det gamle Testamente symboliserer figentræet løfteslandet: "Hver mand under sin vinstok og sit figentræ.." (1.Kong. 4:25) (Mika 4:4) (Zak. 3:10)

Jeremias og Hoseas nævner også figentræet som et symbol på nationen Israel.

Vi ved at den jødiske stat blev oprettet i 1948. Det var et mirakel. Der var ingen militær eller økonomisk ekspert som gav jøderne én eneste chance. Ingen troede at den nyfødte jødiske stat ville overleve blot én måned. Det er utroligt, og der er ikke nogen hændelse i verdenshistorien i lighed med denne. Figentræet kom tilbage i sin jord som et levende træ med blade, med andre ord vendte det jødiske folk tilbage til deres land.

 

Hedningernes tid er løbet ud

Jesus forudsagde at Jerusalem ville blive nedtrådt af hedningerne indtil hedningernes tider er til ende (Lukas 21:24).

Hvis du ikke kan acceptere figentræet som et symbol på endetiden, så forstå at Jerusalem er nøglen til Guds planer. Verden befandt sig ikke i endetiden i den periode da Jerusalem var under ikke-jødiske hænder (70 e.Kr.- 1967). Fra det øjeblik Jerusalem kom på jødiske hænder i 1967, så gik verden ind i de sidste dage.

 

Søvngængere

Vi er i de sidste dage, og det mest underlige er at de fleste kristne sover. Du er ikke død når du sover, men du ligger ned. Du vandrer ikke, du løber ikke og du flyver heller ikke. Du trækker vejret, dit hjerte banker, din hjerne "tikker", dit blod cirkulerer, men du sover. Så mange kristne sover, de vandrer ikke med Jesus, de løber ikke på banen, og de har ingen ide om hvor vi befinder os i Guds planer.

Nogle kristne ligger ikke ned, men de er søvngængere som lever i rutiner. De vandrer til de samme møder sovende. De sætter sig på de samme pladser, og de rejser sig op på de samme tidspunkter og sætter sig ned igen på de samme tidspunkter. De deltager endog i nadveren sovende; det er en søvngænger rutine, de vandrer mens de sover.

Er vi ikke dumme? Vi har Guds ord som er en åbenbarelse af hans hjerte og sind. Vi har en fuldkommen frelse, så magtfuld og så dyrebar for Gud, en frelse som har bragt os ind i forening med Ham selv i Kristus. Vi har fået Helligånden for at Han kan føre os ind i de usigelige rigdomme i Kristus som vi har fået, og alligevel lever vi som tiggere. Vi sover, om ikke på det vandrette plan, men vi vandrer i søvne, hvor er vi dumme!

 

Tag jer i agt, våg og bed

Der ligger særlige budskaber på Jesu hjerte i dag, og hvis vi kan forstå dem og rette vores liv ind efter dem, så bevæger vi os fremad sammen med Ham, og så vil vi ikke blive ladt tilbage når Han kommer.

Jesus lagde vægt på at vi skulle tage os i agt at ingen skulle føre os vild (Mat. 24: 4). Jesus lagde vægt på at vi skulle våge og bede. Han sagde ikke at vi skulle bede og våge.

Mennesker spørger mig altid om opstandelsen finder sted inden trængslen, midt i trængslen eller efter trængslen. Jeg har en fast overbevisning i denne sag, men jeg må sige at i alle fortolkninger af opstandelsen er der problemer. Det er som om Jesus siger: "Du kan ikke leve et løssluppent liv og så sige til dig selv: 'Nu er det tid at søge Jesus.'".

 

Vågn op

Jesus sagde en mærkelig ting: "Lad den, som gør uret, blive ved med at gøre uret, og lad den urene blive ved med at leve i urenhed, og lad den retfærdige blive ved med at øve retfærdighed, og lad den hellige blive ved med at leve helligt." (Åb. 22:11) Det er utroligt! Det lyder ikke evangelisk. Det er som om Jesus siger: "Hvis du vil vågne op, så vågn op. Hvis du vil stå ret, så handl ret. Hvis du vil fortsætte med at være lunken, så fortsæt som søvngænger, men Jeg kommer, og hvis du vil være beredt, så må du vågne op!"

Hvad jeg har sagt kan godt lyde lidt ubehageligt, men jeg er nødt til at sige at du har kun dig selv at bebrejde, hvis du ikke er klar til Jesu komme. Hvis du ikke står ret med Jesus, eller beslutter at du vil følge ham helt, så er det din egen skyld hvis du bliver ladt tilbage, når Jesus kommer. Må Guds nåde komme over os alle; gid han ville berøre vores hjerter, så vi vågner op.

 

Lad os bede: Herre, vi behøver din nåde. Kære Jesus, tilgiv os at vi så ofte er gået forbi de afgørende muligheder du har givet os. Væk os op! Skab i os at vi står ret med dig. Lad dine ord leve i vores ånd. Hvor mange gange har vi ikke sagt at vi ønskede at være blandt dit folk, Israel, i ørkenen, men dette folk døde i ørkenen. Udfri os fra kristen ligegyldighed for andres ulykke. Udfri os fra et ondt, vantro hjerte, og gør os i stand til at vågne op og følge dig. Vi ved ikke hvor lang tid vi har tilbage, men vi ved at du kan lægge ind i os alt hvad vi behøver for at blive forvandlet til din lighed, og tjene dig, og være blandt dem om hvem du kan sige: "Vel gjort, trofaste tjener."

Derfor, hjælp os! Og lad dette ord ikke være forgæves, men skriv det ind dybt i vores hjerter, vi beder i vor Herre Jesu Kristi navn, Amen.

 

Fire prioriteter på Guds hjerte

Vi lever i de sidste dage, og hvad er Guds prioritering nu?

Jeg vil gerne nævne fire prioriteter som ligger på Guds hjerte for denne generation i lyset af den rystelse vi ser i tiden.

1) Evangeliets udbredelse

2) Forberedelsen af Jesu Kristi brud.

3) At fremstille ethvert menneske fuldkomment i Kristus.

4) Israels frelse.

 

Med hensyn til forberedelsen af Jesu brud, så er der nogle kristne som tror at de skal regere med Kristus efter hvad vi selv synes er godt og passende. Men de er måske aldrig vokset op her i livet. De er stadig små babyer tyve eller fyrre år efter de blev frelst, og alligevel tror de at de skal regere sammen med Kristus. Må Gud have nåde med os! Nogle kristne kan ikke engang styre deres eget køkken eller deres kæledyr. Nogle tror at hvis de er smukke, en slags åndelige Marilyn Monroe, så er det alt hvad Gud ønsker, men det er ikke hvad Gud ønsker med os. Gud ønsker mennesker som har fulgt ham, mennesker som har været helt overgivet til ham, og som er gået ind i hans rige gennem mange trængsler.

Det betyder at vi er nødt til at vokse op. Vi må være vågne og ikke søvngængere som lever i en søvngænger rutine. Vi kan gå sovende igennem det hele. Vi kommer ind, sætter os ned, bøjer vores hoveder, løfter vores hoveder, synger en sang, lukker sangbogen, osv..

Men hvad vil det sige at være en menighed? Det betyder at vi tilhører vor Herre Jesus og at vi elsker hinanden. Vores største problem er vores forhold til hinanden, om vi holder sammen. Ofte bliver vi så vrede på nogen at vi slet ikke vil tale med dem: "Hvis han eller hun sætter sig dér, så vil jeg ikke sidde dér!"

Hvad betyder det at være Jesu brud? Det har en betydning i de praktiske forhold. Hvor står du i forholdet til at være Jesu brud? Må Gud hjælpe os og gøre noget i vores hjerter.

 

Hvad betyder det at Gud vil fremstille ethvert menneske fuldkomment i Kristus? Mange kristne tror at hvis de tilhører en forsamling af troende, så bliver de automatisk sejrende personer, fuldvoksne hellige.

Du kan gemme dig i andres tro eller erfaringer. Selv hvis du kendte Watchman Nee, så kunne du ikke gemme dig i hans erfaringer. Du må gøre dig dine egne erfaringer. Du må selv vokse. Du må selv erfare sejr i dine omstændigheder. Det er dig personligt som skal tage beslutninger som bygger på Guds principper, og så vil du vokse.

Vi er alle "i morgen folk". I morgen vil jeg stå ret med Jesus. I morgen vil jeg sætte Jesus på førstepladsen i mit hjem. I morgen vil jeg sætte Jesus på førstepladsen i mit arbejde. Jeg er for ung nu, jeg vil først hente erfaringer fra verden, og i morgen vil jeg vandre med Jesus. Så bliver man gift, og så siger man at man vil vente til man får mere tid som pensionist, altid i morgen, i morgen.

Gud siger: "I dag! I dag!, hvis du hører min røst, så forhærd ikke dit hjerte."

Dette er Guds prioritet med dig. Guds prioritet er at du skal vokse op til et fuldkomment menneske i Kristus. Er du villig til at lade ham få førstepladsen i alle ting, så du kan blive fuldkommen i Kristus?

Til top