Profeti Lance Lambert, 1992, Jerusalem

Hør mitt ord, sier Herren, og vær stille for meg. Dere skal ikke frykte for de omveitninger som snart kommer over jorden. For dommedag er begynt, og jeg vil nedstyrte og nedstyrte og nedstyrte. Jeg vil ikke holde inne før det falne menneskes sanne ånd og karakter kommer for dagen. Jeg vil la min motstander, Satan, få en siste mulighet til å utfordre min autoritet, mill ord, mine planer min Messias.Derfor vil jeg, Herren, la disse politiske, økonomiske, religiøse og fysiske omveltninger skje. Frykt ikke for alt dette, for jeg bereder hele verden til den siste fase, til det som de, som ikke kjenner meg, kaller en ny verdensorden. Det er Babylons makt og karakter, som får sin kraft fra mørkets åndsmakt, Babylons åndsmakt. Han er Antikrists ånd, som først manifesterte seg ved Babel og prøvde å frembringe en verdensorden uten meg, hvilket jeg forhindret. Men nå er hans time kommet. Frykt ikke, lille flokk, dere, som ønsker å dele mill hjertes planer og lengsler. Dere, som jeg vil utruste til å stå sammen med med i disse stormfulle tider med omveitninger.Det er meg, den suverene Herre, den Allmektige, som bereder hele verden til at dette syndens menneske endelig skal komme tilsyne. hitet er utenfor min kontroll, men alt er under min autoritet. Jeg står bak alle rystelsene, alle forandringene og omveitningene, for jeg bereder hele jorden - og især Europa og Amerika...Fuld tekst

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION