Kvinder i Kap Verde fortsat

I de senere år er boligforholdene blevet betydeligt forbedret. Den kapverdiske regering har modtaget hjælp fra udlandet, og mange kvinder har fået hjælp til bedre sanitære forhold. Næsten alle huse har et rum med et toilet og en lille håndvask.

Men kvinderne på landet går stadig ned til brønden, selv dem som har været så heldige at få indlagt vand. De henter vand ved brønden fordi det er gratis.

Vandet i Kap Verde kommer fra havet. På grund af den sparsomme regn er vandet i undergrunden næsten udtørret. Staten har investeret i afsaltningsanlæg til havvandet, men det nye vand er kostbart, og mange af de enlige mødre har ikke råd til at betale.

Det er svært at få det hele til at hænge sammen, hvis manden drikker eller har svært ved at finde arbejde. Mange kvinder bor alene i lange perioder, fordi mændene har flere koner og flytter rundt fra den ene kone til den anden. Mændene vælger ofte at flytte ind hos de kvinder som har bedst mulighed for at forsørge sig selv vha. en lille forretning eller rengøringsarbejde hos rige udlændinge.

Kap Verde er stadig et meget mandsdomineret samfund som bygger på gamle afrikanske værdier, hvor kvinderne har meget ringe status. Det psykiske og åndelige pres på kvinderne har bevirket en meget passiv holdning til livet. På denne baggrund har vi erfaret at meget få kapverdiske kvinder kommer i den nye kirke, fordi de er bange for mændene eller deres forældre. Undertrykkelsen giver sig udtryk i angst for omgivelserne, og Jesu Kristi frihedsevangelium har svært ved at nå ind til de kapverdiske kvinder.

Vi vil fortsætte med at bede om at Jesus vil nå rigtig mange kapverdiske mænd, og at de vil begynde at afspejle den kærlighed som kommer fra evangeliet. Den kapverdiske kvinde har stor værdi for Jesus som rakte ud til de mest forkastede. Læs begyndelsen