Sidste nyt fra Kap Verde Missionen

Vi rejste afsted til endnu en missionsrejse til Kap Verde. Pludseligt steg smittetallet for Corona-smittede i Kap Verde meget hurtigt fra den ene dag til den anden. Vi var kommet til Holland, hvor vi modtog en mail fra vores flyselskab at alle fly til Kap Verde var indstillet. Kap Verde havde valgt at lukke grænserne pga. det høje antal smittede. Vi blev i Holland for at afvente situationen, men efter et par dage stod det klart at der ikke ville blive lukket op igen foreløbigt. Vi fik billetter til Danmark, og vendte hjem igen. Vi er bedrøvede over at vi ikke kunne komme til Kap Verde, men vi fortsætter vores missionsarbejde herfra Danmark. Vi kan sende penge og mad til de mest nødstedte i landsbyen, og vi har kontakt med pastor Silas som vil komme til menigheden og holde møder.

Befolkningen i den lille landsby vender sig til Gud i disse krisetider hvor pesten rammer hele verden. Mange stiller spørgsmål til pastor Silas og menigheden, om hvad det er som sker i verden nu. Pastor Silas kan kun svare at alt det onde vi ser i verden nu peger hen på Jesu snarlige komme. Kap Verde Missionen glæder sig over at budskabet om at Gud er god, og at der ikke findes noget ondt i ham når ud til befolkningen på øen Maio. Gud sendte Jesus for at frelse menneskene fra det onde, der findes en udvej.

"Enhver som påkalder Jesu navn skal frelses!" (ApG. 2:21)