Profeti fra Lance Lambert, søndag d. 17. april 2011, Jerusalem

 

Det er godt at du beder for at Israel skal blive frelst, for det er mit formål at frelse hende. Jeg vil fuldføre den kæde af forløsning som begyndte med Abraham og mit løfte til ham om at en stor nation skulle gå ud fra ham, og at i ham skulle alle familier i verden blive velsignet. Og det er sket! For fra Israel er mit ord udgået til alle nationerne, og også min frelse og kendskabet til mit formål. Først og fremmest, fra Israel kom Messias.

Hedningernes tal vil snart være fuldbyrdet, og jeg vil vende mig til Israel, til mit jødiske folk. De skal blive genindpodet i deres eget oliventræ, og mine løfter til Abraham vil blive herligt opfyldt. Da skal deres hjerters hårdhed smelte, deres blindhed forsvinde og deres lidelser blive til en strålende herlighed. Dette er mit faste formål, og jeg vil ikke vie fra det. Det vil snart blive opfyldt. Jeg vil vende al deres svaghed til en ufattelig kraft, og jeg vil bruge denne nation som et sidste vidnesbyrd på hvem JEG ER!

 

Det som sker i den arabiske verden skal du tage med alvor. Det er ikke godt for Israel!

Det er ikke et forsøg på at bevæge sig mod frihed og ægte demokrati, men det er en enorm gevinst for det militante Islam. De vil forsøge at udslette og tilintetgøre Israel, men de vil fejle. Deres kraft vil blive brudt, og en stor høst af sjæle vil blive frelst ud fra dem.

 

Hør mig, jeg kalder til forbøn! Det vil ikke blive let. Alle fjendens magter er sat ind på at stoppe disse mennesker fra at komme ind i min forløsning og frelse. Men han vil fejle! Jeg ser efter dem som vil stå i gabet, dem som vil bygge muren op, dem som vil stå i forbøn.

 

Snart vil jeg påbegynde en mere alvorlig dom over de vestlige nationer. Jeg vil gøre dem til ingenting, jeg vil vende dem på hovedet og jeg vil knuse dem til pulver. De vil ikke kunne forstå hvad der ramte dem. Det vil se ud, som om der intet er tilbage af det, som jeg engang udførte i disse nationer. Specielt supermagterne, jeg vil gøre dem svage. De vil ikke længere være super, men ynkelige for nationerne.

 

Hør dette ord fra mig! Jeg kalder dig til forbøn for dem som tilhører mig i disse nationer, at de skal blive frelst fra dette! Hør dette råb. Mit hjerte bløder for dem som tilhører mig, at de må få klarhed i deres sind, at de må kunne se hvilken vej de skal gå midt i alt dette.

 

Hør mig! For jeg taler til dig som elsker mig, og som denne morgen har ihukommet mig. Jeg ønsker ikke at dømme, men den mest alvorlige og ødelæggende dom vil falde på disse nationer. Hør disse ord fra mig og adlyd mit kald til forbøn!