Profeti fra den Internationale lederkonference på Filippinerne 2. nov. 1998 af Lance Lambert 

 

Min vrede er vakt, siger  Herren, mod nationerne, for de deler min land og søger at ødelægge min arv. Min rasende vrede er som en kogende gryde mod disse magtfulde stater, som har frembragt sådanne strategier, og som ved pres og manipulation søger at bringe dem til udførelse.

Nu vil jeg blive deres fjende, siger Herren, og jeg vil dømme dem med naturkatastrofer, med fysiske katastrofer, med ild, med oversvømmelse, med jordskælv, med vulkanudbrud. Jeg vil røre ved havene, og atmosfæren, jorden og alt som findes deri. Desuden vil jeg berøre dem hvor det smerter dem mest, for jeg vil røre ved deres magt og grund-laget for deres indflydelse og fremgang. Jeg vil knuse deres fremgangsrige økonomier, sier Herren, og jeg vil igen og igen vende op og ned på tingene, så de må kende at JEG ER Herren!

De sidder som fyrster, så sikre, så visse på sig selv. De tror på deres dygtighed og visdom og kraft. Men JEG, Herren, vil få dem til at snuble. Jeg vil føre dem ud i forvirring og uorden. Jeg vil blænde dem og vildlede dem, så de vil gøre fejl, fordi de ikke har taget hensyn til mig, eller æret mig. Men de har snarere nedvurderet mig, ved at bespotte mit ord og ignorere mine bud. 

Jeg har forlænge været tavs, siger Herren, men nu vil jeg rejse mig i min overvældende vrede og raseri. Ved at dele mit land og ved at søge at demoralisere og ødelægge mit folk Israel, har de kastet handsken.Jeg, Hærskarernes Herre, Den Almægtige, jeg vil tage den op! 

Derfor, I som kender mig, som jeg har genløst og frelst ved så dyr en pris, som søger at tjene mig og stå foran mig på forbønsstedet - lær at dvæle i mig!  Frygt ikke, men hav tillid til mig, for jeg vil være jeres styrke! Pas på at I ikke arbejder med noget I ikke er sat til, så at I ikke skal stå utildækket og blive såret. Til alt det som jeg byder jer at gøre, er af nåde, magt og visdom, og I vil være fuldt ud dækket. 

Frygt ikke, siger Herren, for jeg er den som har kontrol, og jeg vil fuldbyrde mine planer. Ud af denne omvæltning, vil jeg bringe en frelst skare uden tal fra hele verden. Og jeg vil bringe hustruen, Lammets brud, ved at bruge presset, plagerne og omvæltningerne til at rense og forfine henne, om det så kun er en lille rest.

Og midt i alle disse rystelser, midt i stormens øje, vil jeg frelse Israel. For jeg vil åbne hendes blændede øjne og hendes lukkede sind og hendes låste hjerte, og hun vil genkende sin Messias, sin Herre og sin Frelser. ømt og med usvigelig kærlighed vil jeg lede Israel. Hun, som er oversprøjtet med blod, forfulgt og hadet, vil jeg, Herren, Israels Hellige, bringe ud af denne omvæltning, genfødt og med herlighed.

Derfor i kærlighed, frygt mig, siger Herren, din frelser og udfrier, og lær at tjene mig og at vente på mig. Til dem vil jeg se, til dem som har lagt deres liv ned for min sag og har ydmyget sig foran mig, for dem vil jeg åbne mit hjerte og åbenbare mine tanker og give forståelse. For dem som bier på mig, skal aldrig blive forvirrede eller til skamme. Men de se1vcentrerte, de selvtjenende og de selvbestaltede, dem som er stolte og overlegne, de vil blive nedbrudt, siger Herren. Sæt deres lid til mig alene. Lad mig være jeres alt, og I vil komme gennem denne tid med rigdomme, for jeg vil være deres evige og uvisnelige rigdom.

http://www.jesusforever.dk/profeti%20af%20Lance%20Lambert%201998.htm