Sidste nyt fra Kap Verde Missionen juni 2020

De seneste corona-tal i kap Verde viste en stigning på 390 smittede og 4 døde. Alle tilfælde findes nu på øen Santiago som ligger tæt ved Maio. Den kapverdiske regering har søgt om hjælp fra udlandet, og hospitalet i hovedstaden har modtaget testudstyr, masker og respiratorer.

Øen Maio har indtil nu ikke haft nogen smittede af coronavirus, og regeringen har åbnet op, så befolkningen frit kan bevæge sig rundt på øen igen. Det var dog ikke muligt i maj måned at rejse til og fra øen.

Et enkelt skib bragte nogle strandede, kapverdiske emigranter på øen Maio over til hovedøen Santiago, hvor de kunne komme videre til udlandet. Det drejede sig om mennesker som arbejder i Europa, men som var hjemme på ferie på Maio.

Den lille menighed i R.D.João har trofast holdt fast i troen på Jesus. Menigheden har ikke kunnet været forsamlet i april og et langt stykke ind i maj, men pastor Silas og hans kone har været hos dem én gang hver uge.

Midt i maj blev det igen tilladt at afholde gademøder, og Kap Verde Missionen sponsorerede en weekend, hvor pastor Silas og flere fra kirken i den store by tog ud til R.D.João for at være sammen med menigheden og overnatte i gæstehuset. De holdt møde på gaden og mange fra landsbyen kom for at deltage. Befolkningen i den lille landsby vender sig til Gud i disse krisetider hvor pesten rammer hele verden.

Mange stiller spørgsmål til pastor Silas og menigheden, om hvad det er som sker i verden nu. Pastor Silas kan kun svare at alt det onde vi ser i verden nu peger hen på Jesu snarlige komme. Kap Verde Missionen glæder sig over at budskabet om at Gud er god, og at der ikke findes noget ondt i ham når ud til befolkningen på øen Maio. Gud sendte Jesus for at frelse menneskene fra det onde, der findes en udvej.

"Enhver som påkalder Jesu navn skal frelses!" (ApG. 2:21)

Charlie og Kirsten, missionærer på øen Maio i Kap Verde