Kom ind på sikker grund nu!

Charlie og Kirsten fik et budskab fra Helligånden søndag d. 17. januar 2021 mens de var i Kap Verde.

Vi vågnede her til morgen med et stærkt budskab fra Helligånden: Daniel blev kastet i løvehulen, men Gud frelste ham og sendte sin engel, fordi: ”Min Gud sendte sin Engel og lukkede Løvernes Gab, så de ikke har gjort mig nogen Men, fordi jeg er fundet skyldfri for Hans Åsyn og heller ikke har forbrudt mig imod dig, o Konge!” Daniel 6:22)

Guds folk og Jesus Kristi brud befinder sig i den samme position i dag. Løvekulen er verden og løverne er mørket, der opererer i verden gennem Covid og de nye varianter af coronavirus, der opstår i dag. Jesus har et budskab til os alle; det er tid til at komme ind på sikker grund NU. Det eneste sikre sted er under korset, renset i Jesu blod fra al synd og kødelige handlinger. Og vores liv i verden skal være uplettet!

Hvis vi bliver mindet om noget som skal rettes, så skal vi rette det NU!

Vi blev med det samme mindet om et budskab som Helligånden sendte til os i Blåkildekirken d. 1. marts 2020, få dage inden Covid brød løs i Danmerk. Du har sikkert modtaget det, men vi beder dig læse det igjen. Her taler Helligånden også om renselse i Jesu blod fra al synd, alt hvad vi bliver mindet om indtil nu, så vi kan stå skyldfri nu ind for Gud, renset i Jesu blod.

Mange hilsner i Jesu Kristi navn her fra Kap Verde, vi er intet, vi føler os så ringe, men når Helligånden taler så stærkt, har vi et ansvar for at sprede budskabet i Danmark og i Kap Verde.

Jesus har kærlighed til sit folk, og han ønsker ikke at nogen skal fortabes, men løverne er en realitet i dag!

Vågn op Guds folk!