4 kvinder modtog fra Danmark

Det har endnu ikke regnet i Kap Verde; til august er det 2 år siden det har regnet. Alt er tørret ind, landskadet er som en ørken, og dyrene og menneskene lider under tørken. I den lille landsby hvor Gud har sat os til at hjælpe, er der flere familier som klarer sig nogenlunde fordi de har familie i udlandet som hjælper dem. Disse 4 kvinder fra landsbyen er alle enlige og har ikke nogen familie som støtter op omkring dem, så de er særligt udsatte i tørkeperioder.

Filomena er en enlig mor med 7 børn som bor i et gammelt hus, hun har arvet fra sin far. Huset har ikke noget fast tag, og der er hverken lys eller vand, men vi har lånt hende en lang forlængerledning, så hun kan hente elektricitet fra et nabohus. På denne måde kan hun få lidt lys i huset og el til en symaskine som Åse Christoffersen har foræret hende. Filomena har et lille arbejde i den kristne menighed med at gøre rent to gange om måneden, men denne indtægt strækker ikke langt når der skal betales skolepenge og tøj til børnene. Filomena takker for hjælpen fra Danmark. Hun tror på Jesus og beder til ham om styrke og hjælp. Diola er en enlig mor med en søn på 11 år.

Vi har fortalt historien om Diola, og hvordan hun holder sig tæt til menigheden for at finde støtte og hjælp hos Jesus, men også fra brødre og søstre i menigheden. Diola har en lille landbrugsmark, men kan ikke dyrke noget pga. tørken, så vi har sendt ekstra hjælp til hende siden julen hvor vi besøgte Kap Verde.

Vi har også fortalt historien om Glória som flyttede ind i gæstehuset. Hun ringede til os forleden dag og fortalte at hun kunne leje et gammelt hus for 4 tusinde escudos om måneden (270 kr.). Glória har så stor psykisk smerte efter alt hvad hun har oplevet af misbrug og vold fra forskellige mænd, og det er mere roligt for hende og hendes døtre at bo i deres eget hus. Gæstehuset som vi har bygget er et tilholdssted for fiskerne og de unge i menigheden, så der er ofte meget larm. Det lille hus som Diola har lejet har et primitivt køkken med et ildsted hvor hun kan bage kager og pizza som hun kan sælge i den store by. Kap Verde Missionen vil fortsætte med at hjælpe Glória både med penge og ris, og vi glæder os til at komme ned til Kap Verde til sommer for at se hendes lille hus.

Laurenza er en ældre kvinde i 80'erne som ikke længere kan arbejde. Hendes indtægt har i alle årene været at fabrikere gedeost som hun har solgt i den store by. Nu er gederne gået til pga. tørken, og Laurenza kan ikke arbejde mere, så vi har sendt ris til hende, så hun er sikret den basale kost. Laurenza har en søn som fisker en gang imellem, og ris og fisk er hovedingredienserne i den kapverdiske kost.

Alle 4 kvinder takker for hjælpen fra Danmark; bed for os at vi får visdom til at hjælpe dér hvor hjælpen er mest tiltrængt.

Til top