Hvad betyder "Evangeliet om Jesus"?

Evangelium stammer fra græsk og betyder ”gode nyheder”. Evangeliet om Jesus betyder at Jesus kom fra Gud med nogle gode nyheder til menneskene.

De gode nyheder er sammenfattet i et enkelt vers i Bibelen:

 ”Thi således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Gud sendte ikke sin søn til verden, for at han skal dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.
(Johannes Evangeliet 3:16-17)

Da Jesus gik omkring på jorden beviste han over for menneskene at Gud elsker dem. Han helbredte alle de syge og uddrev de onde ånder:

 ”Jesus gik omkring i hele Galilæa, lærte i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al slags sygdom og svaghed blandt folket. 
Og rygtet om ham kom ud over hele Syrien; og man bragte til ham alle dem, som led af forskellige sygdomme og var plagede af lidelser, både besatte og månesyge og lamme, og han helbredte dem.”
(Mattæus 4:23-24)

Jesus vil gerne have fællesskab med os, men vi må først lukke op for ham:

Se jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig.
(Johannes Åbenbaring 3:20)

Man kan lukke op for Jesus ved at kalde på ham: "Jesus, kom ind i mit liv!" "Jesus, frels mig!"

Bibelen siger at vi bliver frelst, når vi kalder på Jesus:

”Enhver, som påkalder Jesu navn, skal frelses.
(Apostlenes Gerninger 2:21)

Når vi har kaldt på Jesus, så er det godt at anskaffe sig en Bibel og læse hvad Jesus siger. Man kan begynde at læse i Lukasevangeliet 15, hvor Jesus fortæller en historie om det fortabte får som var blevet væk. Det lille får er os mennekser som ikke har kontakt med Jesus, men når vi åbner op for ham, så lægger han os på sine skuldre og passer han på os - vi er ikke alene mere!

Velkommen til et liv sammen med Jesus!