Hvem kan udholde den dag han kommer?

Hvem kan udholde den dag Jesus kommer? Hvem kan stå for hans åsyn, når han kommer?

Derik Prince taler ud fra skriften og fra Malakias 3:2.

Er du parat til et røntgenbillede af dit liv, er du parat til Jesu snarlige komme?

Talen nedskrevet på engelsk