House-of-one

Der er planer om at bygge et fælleshus i Berlin, et fælles sted hvor jøder, kristne og muslimer kan samles for at tilbede sammen.

Arbejdet på at skabe en enhedsreligion har længe været undervejs, men nu ser vi resultatet af dette undergrundsarbejde. Det første spadestik til House-of-one er planlagt til foråret 2020.

https://www.religion.dk/debat/faelleshus-religioner-i-berlin-maner-synkretismens-spoegelse-i-jorden

 

Bibelen taler om den falske profet som går ud til kongerne på hele jorden for at samle dem til krig (Åb. 16:13). Den falske profet vil samle, den vil samle religionerne til én fælles religion.

Jøderne udtaler at House-of-one kommer til at være i Berlin på stedet hvor de gennemgik så store trængsler. Muslimerne udtaler at med dette fælleshus kan ingen sige at den muslimske religion er en krigerisk religion. De kristne udtaler at dette fælleshus kommer til at stå dér hvor Petrikirche stod, den første kirke i Berlin, år 1237, kirken som blev bombet og jævnet med jorden under 2. Verdenskrig. Er der tale om et dødshug som bliver lægt? (Åb. 13:3)

Arkæologer har udgravet stedet hvor fælleshuset skal placeres og fundet rester af gravsteder og gravpladser. Det er talende at dette manifest på den falske profet skal bygges på en gravplads.

Dette fælleshus vil blive et synligt bevis på Bibelens alvorlige advarsler om den falske profet, og den forførelse som denne profet vil udføre. Hvis det er mulig vil selv de udvalgte blive ført vild (Mat 24:24).

Lige efter beskrivelsen af den falske profet i Åbenbaringsbogen, kapitel 16, så advarer Jesus os om hvad der er vigtigt i den tid hvor profeten bliver synlig: "Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, som våger og bevarer sine klæder, så han ikke skal gå nøgen, og man skal se hans skam!" (Åb. 16:15)

Hvis vi lever med Jesus Kristus, Guds søn, og tror på hans navn, og hvis vi forbereder os på hans snarlige komme, så er vi ikke nøgne, og så har vi ingen skam. Men hvis vi står med ét ben i verden og ét ben i kristendommen, så er vi lunkne, nøgne og fulde af skam.

Jesus kommer meget, meget snart, lad os gå brudgommen i møde. Lad os rense vore hjerter, vor opførsel og vores liv i hans dyrebare blod, så vi kan stå uden skam når han kommer.

Maran ata, Jesus kommer!