Nyhedsbrev oktober 2018

Vi har haft nogle dage med megen kamp, og vi er i færd med at bede for missionen, for kirken, for lederne og brødrene at vor Herre Jesus vil rense al smerte og sorg og alle kødets gerninger.

Vi føler os forfulgt af alle former for kampe, men vi takker Jesus som altid giver os sejr.

Vores landsby modtog den første regn, hvilket gav nærig til håbet om et godt landbrugsår, men intet er sikkert endnu. Økonomien her er stadig meget svag.

Fiskeriet har været ustabilt med gode og dårlige dage, svære dage.

Gedeavlerne forventer forbedrede vilkår nu hvor regnen kommer.

Menigheden har det godt, arbejdet med børnene går godt. De unge behøver altid vores forbøn, for her er kampene reelle, fjenden forsøger for enhver pris at stjæle troen, men vi har bedt om at troen ikke skal svigte.

Vi har haft besøg af evangelist José og hans kone Tania. De har tilbragt en uge hos os, og det har oplivet os, for vi har altid følt os forbundet med dem. Vi har været samlet i bøn for menigheden, at vor Herre Jesus vil lede sin menighed.

Budskab: Ezras bog kapitel 1 til 6, genopbyggelsen af Jerusalem. Jerusalem var ødelagt, og de mange som var i fangenskab havde et minde om den skønne by, Jerusalem. På det tidspunkt var Jerusalem lagt øde, men Gud ønskede at genoprejse byen. Det betyder ikke noget hvordan vores nuværende tilstand er. Det som betyder noget er det som Gud vil gøre inde i os, og vores vilje til at lade Ham gøre det. Jesus kom for at genoprejse os og bygge sin menighed.

Tiden er kommet hvor vi må forblive faste i og genoprejste i Ham, og ved Ham være inden for beskyttende mure. Mange i dag vil gerne bygge noget for sig selv, men vi må være opbyggede i det indre, og det må vi fortsætte på i tro. Vores tilstand i morgen kan blive bedre en den nuværende tilstand. Det hele afhænger af vores beslutning ind for Guds Ord, for hvis vi åbner vores liv og bekender vores synder, så skal vi blive frelst (Ap. G. 2:21).

Filip Fernandes