Sidste nyt fra Kap Verde

Det er forfærdeligt at se hvordan tørken har ramt Kap Verde-øerne i efteråret 2017. Der faldt kun nogle få dråber regn i september måned, og markerne er nu helt tørre.

Dyrene kan ikke finde føde; der er kun nogle få seje geder tilbage. Man kan være heldig at finde nogle enkle magre køer som søger ly under et hustag eller en vissen busk.

På øen Maio kan man endnu finde nogle få marker som er opdyrket med majs. Det ligner små grønne kvadrater midt i ørkenen. Det er kun de landmænd som kan betale den dyre pris for at få kørt vand ud til markerne fra den store by, Vila do Maio, som endnu kan vedligeholde deres majsmarker. Vi så ca. 5-6 små marker på øen som endnu var dyrket med majs. På denne årstid i januar plejer man at dyrke sødekartofler, bønner og løg, men i år ligger markerne øde hen.

Menighedens landbrugsmark som Filip og Suely dyrkede sidste år ligger helt brak, for de har ikke råd til at købe det dyre vand. De forsøgte at dyrke tomater og kartofler i efteråret med det vand som endnu var tilbage i brøndene, men vandet var bittert og fyldt med salt, så alle afgrøder visnede hen.

Børnene i menigheden lider nu af blodmangel fordi de ikke får tilstrækkeligt med frugt og grøntsager. Ikke alene børnene lider; flere af de voksne har nu også fået denne diagnose.

Den kapverdiske regering har iværksat en hjælpeplan til landmændene, men det udmønter sig alene i et tilskud til dyrefoder, så prisen er nu ca. 20% billigere end før. De fleste landmænd må se sig nødsaget til at sælge deres køer og geder. Tidligere havde menigheden en samlet gedebestand på over 25 geder; nu er der kun 5 tilbage.

Det hele griber om sig, for gedemælk er en meget vigtig ernæringskilde i Kap Verde. Vores lille landsby, Ribeiro Dom João, har altid været berømt for sin fine kvalitet af gedeost, og det har været en vigtig indtægtskilde for de fattigste familier.

Kap Verde Missionen arbejder lige nu på at hjælpe de hårdest ramte familier, men vi beder også til Jesus om hvordan vi kan hjælpe på længere sigt. Vær med til at bede for Kap Verde og for den lille kristne menighed på øen Maio.

Kirsten Ribeiro fortæller sidste nyt fra øen Maio efter sidste missionsrejse i december 2017