Dyrets mærke?

Vågn op! Jesus kommer meget, meget snart! Er dyrets mærke her?

Vi skal være årvågne ved Helligånden, og i disse dage mærker vi en sorg over den antikristelige udvikling i vores land. I januar måned 2019 begyndte vores Nationale Bank at lancere et nyt betalingsmiddel, fastpay, et armbånd med en chip indeni.

I Sverige er der tusindvis som er begyndt at bruge en chip indplantet direkte i hånden.

Udholdenhed kommer ikke automatisk på den dag, hvor vi ser dyrets mærke. Vi har brug for udholdenhed og troskab ifølge Åbenbaringsbogen 14:12, men vi er nødt til at arbejde sammen med Jesus og med Helligånden i dag, så vi kan få del i den udholdenhed og tro som vi får brug for.

Dyret, det politiske system, er i fuld gang med at forføre alle, selv de udvalgte, hvis det er muligt, men Jesus har advaret os: "og det får alle til at tage, både små og store, rige og fattige, frie og trælle, til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande," (Åb. 13:16)

Gud har sendt mange vækkelser, profetier og åbenbaringer i de seneste århundreder, alle til hedningerne, til England til Danmark til Amerika, osv, men hvad er der blevet ud af det hele? Vi mangler noget essentielt vigtigt i dag. Vi mangler guddommelig natur, så vi kan elske hinanden og være tro over for Jesus når dyrets mærke viser sig.

Lad os vågne op til virkeligheden: Jesus kommer meget, meget snart, og han kommer for at hente en ren brud. Lad os bede som aldrig før og arbejde sammen med Helligånden på vores sjæles frelse.