Guds vrede har rejst sig

Profetisk budskab som kom i Blåkildekirken søndag d. 1. marts 2020

 

Se mit folk, denne morgen, jeg har indsat min konge på Zion! Der findes kun én konge på Zion! Der findes kun én frelse, i mit dyrebare blod!

Denne morgen, mit folk, jeg advarer dig denne morgen. Se, min vrede har rejst sig, og min vrede passerer også tæt forbi din dør, mit folk, i disse dage, i denne nat. Skjul dig under mit blod, mit folk! Kom ind på sikker grund NU, mit folk! Dødsriget og dødens engel er sendt ud, og den vil passere forbi din dør og forbi din familie. Skjul dig under mit blod, mit folk!

Åh, vær ikke optaget af spise, drikke og lege - vær optaget af din sjæls frelse i disse dage. Åh, mit folk, er dine synder som skarlagen, kom, kom til mig, og de skal blive hvide som sne. Er der skyld som endnu dækker over dit liv, kom, kom til mig! Jeg har en befrielse til dig, jeg har en forløsning i mit blod, som du endnu ikke har kendt til. Søg mig af hjertet inderligt, mit folk! Om du vil høre, om du blot kunne se alvoren.

Åh, mit folk, der skal blive gråd iblandt mit folk, og mit hjerte bløder og græder for dig. Men Jeg Er retfærdig på alle mine veje, og mine domme er retfærdige i disse dage.

Vær udholdende! Hold ud i kampen, mit folk! Se, jeg kommer såre, såre, såre snart! Og jeg har min løn med mig!

Nedlæg ikke de tjenester som jeg har lagt ned iblandt jer i min menighed. Jeg ønsker at min menighed endnu i denne nat skal være et lys og et vidnesbyrd om mig; over for magter og myndigheder skal min menighed være et lys.

Ringeagt ikke profetisk tjeneste iblandt jer.

Mit folk! Gå ind i dit kammer og luk din dør NU! Gør det NU, mit folk! Og dæk dig under mit blod!

Et alvorsord fra mig, siger den som Er, som Var og som Kommer, Se, jeg kommer! Jeg kommer!