Nyhedsbrev maj 2019

Vi har gode nyheder at fortælle, for vores kommune har skaffet arbejde til en del unge mennesker, og der arbejdes fortsat på at lægge vandrør ud til markerne, så man kan dyrke forskellige ting. Det giver vores lille landsby håb om bedre tider, også fiskeriet har haft gode muligheder i denne måned med mere rolige vinde, så fiskerne har kunnet hente det daglige brød. Vi tror at Gud har hørt vores råb om hjælp, og selv om vi stadig har krise, så mærker vi en lille lettelse. Det er nu de ældste i landsbyen som er de mest udsatte, og som er afhængige af hjælpen udefra.

Menigheden står over for udfordringerne fra en verden som bliver mere og mere gudløs, men vi står imod mørket ved at bekende Jesus Kristus, den eneste som kan forvandle vores ånd, sjæl og krop. Vi står også med store udfordringer med hensyn til vores børn som bliver undervist i skolerne efter hedenske traditioner. Vi oplever også at børnene bliver mere og mere besmittede af medierne. Vi beder til Jesus for vores børn, forkynder Guds ord og fortæller vores egne vidnesbyrd som et modstykke til verdens indflydelse.

Vi har været på besøg i forskellige landsbyer, men også på det lokale hospital i den store by. Jeg fik lov til at dele Guds ord med flere af de indlagte og bede sammen med dem efter Helligåndens ledelse, og til Guds ære, så blev flere raske og tog hjem samme dag, tak Jesus!

I begyndelsen af måneden var vi samlet i kirken, alle præsterne og de ældste på øen, og evangelist José og nogle unge mænd fra hovedstaden, vi var 20 i alt. Vi var samlet for at rejse et forbøn's alter på vores ø, for at bede for øens enker, forældreløse, fattige og alle som er i nød. Vi beder om ledelse til hvordan vi bedst kan hjælpe dem, ikke bare ved at forkynde Guds ord, men også igennem praktisk hjælp.

Vi ønsker også at vende tilbage til et fornyet kald til at forkynde evangeliet som Jesus har kaldt os til (Markus 16:15). Jesus kommer snart, han døde for vores synder og han har bedt os om at fortælle det videre til alle omkring os. Mange menigheder og kirker i Kap Verde er mest optaget af deres egne problemer, deres velfærd, og de bygger og bygger, men glemmer at gøre det som Jesus har bedt os om.

Vi ønsker at være mere i ledelse af Helligånden for at høre hvad vi skal gøre i denne tid. Helligånden blev givet til os for at hellige os og gøre os til Jesu vidner. Mange ønsker kun at hellige sig og leve deres egne liv, men vi skal også være Jesu vidner. Vi har delt Hebræerne 12:1-3 i menigheden.

Mange kristne følger verden, dens normer og dens løgne, og de bliver forført længere og længere væk fra sandheden. Lad os alle fortsat løfte vores øjne til Jesus, vores sande frelser, fra ham kommer vores hjælp! Tiden er nær!

Filip Fernandes