Charlie og Kirsten hjemme igen

Vi er kommet godt hjem efter den sidste missionsrejse til Kap Verde i december/januar. Vi rejste ned til en menighed som var hårdt angrebet af fjenden på mange måder. Siden i sommers måtte vi kæmpe i bøn for menigheden, for kødet og den bitre rod havde forsøgt at besejre den lille menighed, men tak Jesus, at han gav os sejr på alle fronter.

Filip og Suely, som tjener som evangelistægtepar i menigheden, havde valgt at blive boende på Maio og fortsætte deres arbejde i menigheden. Vi var meget taknemmelige til Jesus for deres beslutning, for vi tror at de har et kald til at forkynde evangeliet på dette sted.

En bror i menigheden som havde voldt os en del problemer var blevet døbt lige inden vi kom, og vi mærkede en stor forandring. Vi kunne have fællesskab med hinanden på en ny måde i Jesus. Det er en stor ting når fjendskaber bliver besejret; kødet vil altid forsøge at rejse sig, men dér hvor vi bliver ved med at overgive kødet til døden ved korset og stole på at Jesus kan forvandle, dér kan der ske noget helt konkret.

En søster i menigheden havde på lignende måde skabt stor røre i menigheden, men hun var også blevet døbt og vi mærkede også en forandring i hende.

Det lykkedes os at gøre caféen til menigheden færdig. Nu har de et samlingssted bag mødesalen, hvor de kan spise sammen og lave forskellige aktiviteter for de unge.

Det lykkedes os også at hjælpe fiskerne med nyt dykkerudstyr, så de kan dykke ned og hente de kostbare konkylier som de sælger til turisterne. De franske og italienske turister elsker at spise disse skaldyr fra havet.

Vi var rundt i landsbyen for at besøge de enlige mødre, for at se hvor behovene var størst. 5 familier var særligt udsat, og de fik mad i form af ris, mel, sukker, kakao, kiks og forskellige ting til børnene, så alle kunne holde julemiddag. Nogle børn som ellers ikke ville have fået en julegave, fik en dukke eller en bold, og der var stor glæde blandt børnene.

De 8 missionærer som kom til landsbyen fra hovedstaden i november/december havde gjort et fint stykke arbejde. Vi mærkede en forskel især hos de ældre kvinder som før havde været meget afvisende mod os pga. pres fra den katolske præst, men nu åbnede de deres hjem for os. Vi var velkomne til at komme ind og fortælle dem om evangeliet, at Jesus kan give os håb og liv midt i en ond og mørk verden.

Der var nye unge mennesker i menigheden, og en ældre alkoholiker var vendt tilbage igen. Kampen mod alkohol og narko var blevet intensiveret i landsbyen, flere unge er nu så overgivet til narko at man ikke kan komme i kontakt med dem. Tørken og arbejdsløsheden skaber en håbløshed blandt de unge. Det er kun Jesus som kan forvandle deres forfærdelige livssituation, som oftest bunder i en dyb forkastelse fra forældre som ikke har haft nogen kærlighed at give til dem.

Der er så mange børn i Kap Verde som ikke har en far. På grund af den store arbejdsløshed har mange fædre set sig nødsaget til at rejse til udlandet for at søge arbejde. Mange af disse fædre vendte ikke tilbage igen; de forkastede deres koner og børn til fordel for et bedre liv i udlandet. Det har sat dybe ar i børnene, men vi vil fortsætte med at fortælle dem om Jesus og om hans kærlighed og fortsætte med at hjælpe dér hvor behovene er størst.

Charlie og Kirsten

Til top