Sidste nyt fra Kap Verde Missionen

Charlie og Kirsten fortæller om deres seneste rejste til Kap Verde-øerne.

Vi vendte hjem til Danmark midt i januar efter endnu en velsignet missionsrejse til Kap Verde øerne. Vi besøgte de to eneste evangeliske kirker på øen Maio, vores egen menighed i den lille landsby, Ribeira Dom João og Nazaræerens kirke i Vila do Maio.

Budskabet fra Jesus var det samme: "Gå ud fra Babylon, gå ud fra antikrist mens der endnu er tid!". Vi fik lov til at dele dette vigtige budskab med 5 præster og forskellige evangelister. Alle tog godt imod budskabet, og selvom Kap Verde nu har adgang til omverdenen via Internet, så blev det alligevel alvorligt, en øjenåbner til at se hvor tæt vi er på Jesu komme.

Alle vegne hvor vi vender os kan vi se tegnene på Jesu komme, i naturen, i menneskene og i verden generelt. Jesus har forudsagt det i Mattæus kapitel 24, at der vil komme strenge tider med jordskælv og naturkatastrofer, og at der vil blive en åndelig konfrontation mellem mørkets og lysets rige.

Vi mærkede kampen fra mørkets rige i Kap Verde, igennem mennesker som ikke har et fornyet sind, mennesker som tror de vandrer sammen med Jesus, men som lever i verden og lader sig fylde af antikrists ånd. Lad os gå ud fra verden og ikke røre noget urent, så vi kan blive værdige til at få del i en anden verden, den verden som Jesus taler om (Luk. 20:35).

Vores arbejde med at hjælpe de fattige og støtte de enlige mødre i vores landsby tog sin begyndelse juleaften, hvor vi sendte madposer rundt. Poserne var fyldt med mel, bagepulver, kakao, slik, popcorn, dåsefrugt og saftevand. Alle kunne bage en kage og give børnene en dejlig jul. I Kap Verde er der mange enlige mødre som lægger deres børn tidligt i seng uden gaver eller særlig julemad. Aftensmaden består af den traditionelle kapverdiske ret "Chatupa", majskerner malet og kogt med gedemælk og gedeindvolde.

Blåkildekirken havde støttet Kap Verde missionen med et ekstra beløb op til jul, og mange i landsbyen fik hjælp i form af store sække ris eller tøj og gaver til børnene. Vi takker Jesus for hjælpen, det er skønt at Jesus ikke bare sender os ud, men også sørger for midlerne til kunne hjælpe dér hvor mennesker er i nød.

Det var med stor sorg at vi registrerede at vores lille landsby er blevet mere og mere åben for narko, også for de tunge stoffer. Flere og flere unge giver sig hen til et uværdigt liv, hvor det kun handler om at skaffe penge til det næste fix. Vi vil forsætte vores arbejde også blandt disse unge, og bede Jesus om at møde disse ulykkelige mennesker med sin kærlighed. Jesu kærlighed er det eneste middel som kan læge et sønderbrudt liv.

Pastor Silas og hans kone fortsatte deres arbejde i landsbyen med at holde evangeliske møder i kirken og på gaden. Ordet om korset går stadigt ud til de unge mennesker i landsbyen, og mange kommer til kirken for at finde hjælp og trøst hos Jesus. Bed for Silas og hans kone Cleudiza, og deres to piger, Liane og Adriana at Jesus vil give dem styrke og visdom.

Vi modtog den dejlige nyhed efter vi kom hjem til Danmark at mere end 40 unge har været samlet i kirken og overnattet i gæstehuset. Nu forstår vi bedre at Jesus mindede os om at købe nye madrasser og senge til gæstehuset, tak Jesus!

Charlie og Kirsten

 

Til top