Nyhedsbrev januar 2019

Vores lille samfund kæmper igen med tørken, og hjælpen udefra er uvurderlig for os. Vi forsøger at stå sammen, og de forskellige familier i landsbyen støtter hinanden så godt de kan. Landmændene er hårdt ramt lige nu.

Menigheden står over for store udfordringer fra det babyloniske system som påvirker vores samfund og liv på alle måder, og selv ind i menigheden vil det brede sig, men vi ønsker at være vågne, så vi kan leve i Guds nåde.

Vores søster Filomena er ved at komme sig efter operationen, og til vores store glæde så kommer hun nu på møderne og har også åbnet sit hjem for os.

Glória kæmper stadig med sit helbred, og vi beder for hende at Jesus vil give hende sejr, men hun har brug for vores støtte og hjælp.

Der er gode nyheder fra fiskeriet som har vist sig at være en stor velsignelse i denne periode. Lige nu på denne årstid kan fiskerne fange tunfisk og andre værdifulde fisk, og det forbedrer livet for de familier som har fiskere.

Arbejdsløsheden pga. tørken bevirker nu at flere at de unge i landsbyen søger ind i alkohol og narko, og vi er bekymrede for dem. Menigheden er samlet i bøn for dem, og vi forsøger at nå dem med budskabet om at Jesus kan besejre selv livets bekymringer.

Det er vores bøn at evangeliet om Jesus vil berøre hele vores ø, og det har været til stor velsignelse at der kom 8 evangelister fra JOCUM (Ungdom for Kristus). Det var en gruppe unge kristne som træner til at blive missionærer, og de kom for at hjælpe os med arbejdet i vores lille landsby. Iblandt dem kom en præst som var meget ydmyg og meget moden. Brødrene i menigheden blev meget opmuntret af hans besøg og tale.

Missionærerne gik fra hus til hus dagligt for at dele Guds ord med de familier som åbnede deres hjem, det har været skønt at se på. Missionærerne arbejdede også blandt børnene og de unge, og 3 unge mænd tog imod Jesus. Når nogle nye troende kommer og deler deres livserfaringer og tro på Jesus, så lytter de unge på en særlig måde og det forstærker ønsket om at åbne sig for Jesus. Vi beder nu for disse tre unge mænd, Hugo, Tielson og Djule, at de forbliver i troen på Jesus. Vi rejste også én dag over på den anden side af øen for at holde gademøde sammen med disse missionærer.

Vi har modtaget et alvorligt budskab fra Jesus. Hver dag bliver mørket tættere og tættere og vores modstander rejser sig i kamp. Men Jesus kalder os til at nærme os ham mere og mere, for uden et tæt forhold til Jesus, så vil vi ikke kunne bestå. Alle troende står i denne kamp for at gøre det gode, men vi finder oftest at det onde ligger os nærmere. Vi er to, selv når vi har tro til Jesus, så er vi to. Det er farligt hvis vi ikke ser dette, for vores natur og kød vil altid forsøge at få os til at leve efter vores begæringer. Apostlen Paulus forstod dette, og han fandt ud af at han aldrig kunne lykkes i at besejre disse kræfter i sig selv, men da han så det, så fik det ham til at åbne sig endnu mere for Jesus, og til at søge Jesus endnu mere, for at modtage den hjælp som Jesus har til os (Rom. 7:25). Nu er det tid til at forberede sig, for Jesus kommer meget snart!

Filipe Fernandes