Nyhedsbrev december 2018

Vi har nu haft en måned uden regn. Vi fik regn i august og september, men i oktober fik vi ingen regn. Det har efterladt vores landmænd meget frustrerede og kede af det, for nu ser det ud til at vi får endnu et tørkeår, selvom det begyndte så godt. De brønde som blev fyldt op i august/september er nu ved at udtørre, og situationen er meget alvorlig, for arbejdsløsheden breder sig, og familierne kan mærke krisen.

De grønne marker som vi fik i september er nu ved at visne, og dyrene har igen svært ved at finde føde. Kommunen og regeringen har nye planer om at grave vandrender som skal kunne hjælpe landmændene, men dette arbejde begynder først i december måned.

Vores ø har ingen økonomisk udvikling, og vores unge arbejdsløse må nu rejse til andre øer eller til Europa for at finde arbejde. Regeringen har åbnet op for aftenskole til og med 11. klasse, men det er svært at komme frem og tilbage fra landsbyen til den store by om aftenen. Min kone, Suely og en anden ung fyr fra kirken går nu i skole, men de må ofte gå de sidste 8 kilometer hjem, og vi håber at Jesus vil give dem styrke.

Fiskeriet er gået godt i denne måned, for de store tunfisk er kommet til vores farvande, og vores fiskere forsøger at fange dem med de redskaber som står til deres rådighed. De sidste nyheder fra Glória er, at hun stadig er under behandling, og at hun har brug for vores hjælp, og vores søster Filomena, som er kommet hjem igen fra hospitalet, hun beder også om vores hjælp.

Vores gamle Manazinha har været syg, men er ved at komme sig, og det samme gælder for Charlies mor som også nu er ved at få det bedre. Vi vil fortsætte med at bede for dem.

Menigheden holder fast, vi har været inviteret til Nazaræerens kirken i den store by i 4 dage, og præsten dér kom med et godt budskab om Jesus som har opmuntret os meget. Vores lille landsby har være hærget af denne katolske, okkulte fest i oktober, 5 dage med masser af druk, svir, prostitution og afgudsdyrkelse, det har været helt forfærdeligt.

Budskabet i denne måned kom fra Markus 4:7, 18-19, hvor Jesus siger at vi har brug for forvandling fra tidslerne, en hjerteforvandling ved korset. Verden bliver mere og mere vantro, men Jesus kalder sit folk nu til en indre forvandling, og der er ikke meget tid tilbage, det haster. Det budskab som Jesus har talt i de sidste år er ved at blev kvalt af de timelige bekymringer, og mange er ved at falde fra. Mange tænker at de frugter som Gud ønsker er ekstreme svære at få frem, men frugterne kommer dér hvor vi hører ordet og forstår det (Mat. 13:23).

Filipe Fernandes