Guds prioritering

 

"At alle når frem til mands modenhed, og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde." (Ef. 4:13)

 

- Mødereferat, Blåkildekirken lørdag d. 20. oktober 2018, Villy Nordmand Andersen

 

Opdraget til oplevelser

De kristne som bevæger sig i frikirker er opdraget til at gå på møde, hvor de forventer oplevelser: "Nu skal der ske noget!"

En stor del af troende mennesker er forblevet på barnestadiet. Børn skal hele tiden aktiveres med leg og oplevelser; de forventer noget nyt og spændende hele tiden. Men vi er inde i en anden periode nu, hvor vi gerne skulle komme ind i en stabil udvikling: En stille og rolig udvikling som skal gøre os til hele mennesker og forberede os til det som ligger fremme foran os.

"Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse!...de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i tusinde år." (Åb. 20:6)

Der er opgaver som skal løses når Jesus kommer, og han kan ikke bruge børn, han skal have voksne mennesker.

 

Guds prioritering er voksne og hele mennesker

"at alle når frem til mands modenhed, og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde." (Ef. 4:13)

Peter siger at vi skal lade os opbygge til et åndeligt hus som bringer åndelige ofre (1. Peter 2:5).

Vi er opdraget til at der skal ske noget, men Guds prioritering er omvendelse og stilhed, ro og tillid (Es. 31:15). Vi mærker ikke at vi vokser. Børn mærker ikke at de vokser. Det er først når de kommer til lægen at de finder ud af hvor meget de er vokset.

Vi er opdraget til en bestemt mødeform, at vores behov skal mødes på møderne. Men Guds mål med os er en stille vækst, at vi skal blive til hele mennesker. Det betyder at vi skal spise den rigtige mad og drikke den rigtige drik. Jesus siger: "Om nogen tørster, han komme til mig og drikke!" (John. 7:37) Hvis vi hører på forførende lærdomme, så vil vi blive syge af det. Hvis vi drikker usunde drikke, så vil vi blive dårlige af det.

Jesus lægger hovedvægten på at ingen forfører os (Mat.24:4).

 

Hvad skal vi være optaget af nu i denne tid?

  • Vi er inde i den absolutte endetid, alle tegn viser os det.
  • Gud må have nogen som vokser op, voksne og modne mennesker som han kan betro. Mennesker som han kan betro når de tusinde år tager sin begyndelse med Jesu genkomst.

 

Børn skal tilfredsstilles hele tiden

Israels børn blev befriet fra Ægypten, ført igennem havet, Gud var med dem i fyrretyve år, om natten i en ildstøtte og om dagen i en skystøtte. Gud viste sig for dem på alle mulige måder, men Israels børn blev ved med at være utålmodige, utaknemmelige og utilfredse. De voksede ikke op til at kunne løse den opgave som Gud havde lagt foran dem. Da de skulle indtaget landet, så var de fulde af vantro.

Guds ord advarer os: "Se til brødre! at der aldrig i nogen jer skal findes et ondt, vantro hjerte, så I falder fra den levende Gud." (Hebr. 3:12)

"Se til at ikke nogen bitter rod skyder op og gør fortræd, så mange smittes af den." (Hebr. 12:15) Der er noget som vi skal være opmærksomme på i dag, noget som ved Kristi værk og Helligåndens tjeneste skal udryddes af vores personlighed, det er helt afgørende nu.

 

Kødelige våben i menigheden

David Wilkerson skrev om de kødelige våben som bruges i Guds menighed: oplevelser, kundskabsord og håndspålæggelser. Vi skal ikke invitere mennesker til at komme ind på møderne og få en eller anden oplevelse; vi skal invitere dem til at komme til Jesus. Hvor to eller tre er samlet i Jesu navn, dér vil Jesus være midt iblandt dem. Prioriteringen skal ikke være at der skal ske noget, men at vi skal være samlet om Jesus.

Jesus sagde at vi skal kæmpe for at komme igennem den snævre port (Mat. 7:13) Dette er Guds prioritering!

 

Til top