Hvad er vigtigt nu i endetiden?

Mange skal sigtes, renses og lutres....”

(Daniel. 12:10)

 

- Mødereferat, Blåkildekirken d. 9. november 2017, Villy Nordmand Andersen

 

Besmittelsen fra verden

Vi lever i en afslutningsfase inden Jesu snarlige komme, og vi må lytte til hvad der er vigtigt lige nu. Det sidste budskab, som Daniel fik, var at "mange skal sigtes, renses og lutres." (Dan. 12:10). Mange kristne i dag ønsker ikke at høre dette budskab, og de ved heller ikke at de har brug for det.

Guds ord siger at "hele verden er i den Ondes vold" (1. John. 5:19). Verden i dag er fuld af lovløshed, okkultisme og fordærv, og der sker en daglig besmittelse af sindet. Man behøver ikke sidde længe foran fjernsynet før man bliver besmittet. Der er ikke meget i fjernsynet vi kan se på uden at blive besmittet. For eksempel er der meget afgudsdyrkelse inden for sporten; mennesker kan tage deres eget liv hvis deres fans eller sportsklub taber.

Hvis vi skal bestå for Kristi domstol, så må vi gå ud fra Babylon, den store skøge (Åb. 18:4). Babylon er et billede på verdenssamfundet. Den underholdning, som verden tilbyder i dag, er så beskidt og besmittet af okkultismen at vi ikke kan tage del i den. Hvis vi vil have del i den kommende herlighed, så må vi tage afstand fra underholdningen i verden i dag.

 

Sindet er jordbundet

Sindet er fyldt op med besmittede indtryk fra verden, og det hindrer os i at modtage liv fra Jesus. For eksempel er timelig bekymring med til at skabe et jordbundet sind. Timelig bekymring er ikke alene penge, men det er bekymring for hele livet. Tænk på Lots hustru, hun var så bundet til livet i Sodoma og Gomorra at hun ikke kunne lade være med at se sig tilbage, og hun døde.

 

Sigtelse er troens prøve

Når Bibelen taler om at mange skal sigtes, så betyder det at mange skal prøves. "Simon, Simon, Satan begærede jer for at sigte jer som hvede." (Lukas 22:31) Satan gør det samme i dag; vores tro kommer på prøve. Hvis vi består prøven, så vil vi blive i stand til at træde frem for Guds åsyn, frimodigt og uden dadel (Ef. 1:4).

 

Køb guld lutret i ild dagligt hos Jesus

Jesus henvender til menigheden i Laodikea og råder dem til at købe guld lutret i ild, hvide klæder og øjensalve hos Ham (Åb. 3:18). Indholdet er det samme som Guds budskab til Daniel. Når vi køber guld lutret i ild, så er der tale om en forædling. Vi kan ikke nøjes med at købe guld hos Jesus én gang, vi må gøre det dagligt. Vores sind forædles når vi køber guld lutret i ild hos Jesus. Vi forstå ikke hvad det betyder, men vi må gøre det alligevel. Guld lutret i ild frembringer et ædlere sind, og Guds ord kan få større fremgang (Ap.G. 17:11).

 

Vi må lade os rense

Hvis vi tror at Jesus kommer snart, så må vi tænke på os selv nu og forberede os på hans komme. Mange skal renses, og det nye Testamente taler om renselse så mange steder at vi ikke kan tillade os at ignorere det.

Tænk på hvor hurtigt navne og indtryk fra verden sætter sig fast i vores sind. Vi må dagligt tage et vandbad i ordet; sindet må renses dagligt. Vi må være meget opmærksomme på vores sind, for Satan kæmper på den ene side om sindet, og Helligånden kæmper på den anden side. Det vælter ind med indtryk fra medierne og fra verden; vi udsættes for mange slags besmittelser i dag. Religion, forskellige læresætninger og emner kan også besmitte og lukke sindet for livet i Jesus. Vi må ikke sætte tvivl ved at vores synd i fortiden er renset ved Jesu blod, men vi må dagligt lade os rense fra besmittelsen fra verden.

 

Fornyelse af sindet

"Lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind," (Rom. 12:2). Fornyelsen af sindet har med Jesus Kristus at gøre. Tænk på Jesus, vend dine tanker op til ham dagligt (Hebr.12:3). Fornyelsen af sindet hænger sammen med forædlingen. Når sindet fornyes, så åbner det op for Guds Ånd som bor i os. Det er ikke nok at være åndelige frelst, vi må lade os forvandle i sindet, så vores legemer kan blive et tempel for Helligånden.

Lad os rense os fra alt som besmitter forstand og samvittighed (Titus 1:15). Lad tungen blive renset, så den ikke besmitter legemet (Jakob 3:6). Vi kan ikke selv gøre det, men vi må lade Jesus, Ordet og Helligånden rense os dagligt.

Til top