Bedrøv ikke Helligånden

Bedrøv ikke Guds Helligånd, som I blev beseglet med til forløsningens dag."

(Ef. 4:30)

 

- Mødereferat, Blåkildekirken torsdag d. 14. september 2017, Villy Nordmand Andersen

 

Ransag mig Gud

Hvis vi ikke tager Guds ord alvorligt, så bedrøver vi Helligånden. I det øjeblik hvor Helligånden bedrøves, så stopper Guds nådesværk i vores liv. Vi må bede Gud om at ransage os, så Helligånden kan gøre sin gerning i os.

Mange kristne siger: "Det har vi gjort!" Ja, vi gjorde noget engang som dengang førte os et stykke af vejen fremad. Men hvis vi oplever en stagnation i vores liv i disse dage, så må vi bede Gud om at ransage os, så Helligånden kan fortsætte Guds nådesværk i os.

 

I skal gøre de samme gerninger som I gjorde før

Hvorfor gør vi ikke de samme gerninger som før? Fordi der er noget som vi har haft som ikke mere er som før, men Jesus har talt til os om at gøre de samme gerninger som vi tidligere gjorde. Jesus talte til menigheden i Efesus: "..omvend dig og gør de samme gerninger som i den første tid;.." (Åb. 2:5).

Vi gør ikke disse gerninger fordi vi lytter til en stemme som siger at det kan vi ikke selv klare, vi er afmægtige. Det er rigtigt at vi er afmægtige, men Helligånden kan klare det. Det er Helligånden som skal forny os, så vi igen kan komme til at stå i Helligåndens kraft og salvelse. Det er ikke menigheden som skal være vores løftestang: det er Jesus som skal virke det i os og skabe denne fornyelse.

I dag lever vi på ord og teorier, men ord alene kan ikke frelse os, ord kan ikke frelse verden. Vi har brug for de ord som Jesus Kristus stadfæster med de medfølgende tegn (Markus 16:20). Denne stadfæstelse er Helligåndens virke, og den behøver vi i dag. Vi ser sjældent Guds indgriben og helbredelse i dag, det er et faktum. Men i dag er vi ikke i kamp mod mennesker, men imod ondskabens åndemagter i himmelrummet (Ef. 6:12). Denne kamp kan vi ikke vinde hvis vi ikke beder Gud om at ransage os. Vi må give Helligånden tid i lønkammeret til at tale dybt i vores indre.

 

 

Helligånden er ikke en oplevelse i fortiden

Vi blev måske fyldt med Helligånden engang i fortiden, og denne oplevelse lever vi stadig på i dag. Men vores møde med Helligånden er ikke en oplevelse i fortiden. Hvad gavner det, hvis vi ikke lever i fornyelse i dag?

 

Lot led i sin retfærdige sjæl

Jesus siger at menneskesønnens dage kan sammenlignes med Lots dage: "..som det var i Lots dage: de spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede," (Luk. 17:28).

Lot led i sin retfærdige sjæl over synden i Sodoma og Gomorra, men han var ikke interesseret i at gøre noget som helst. Han havde ikke tanke eller ønske om at gøre noget eller drage ud fra Sodoma og Gomorra, og Gud måtte sende engle for at rive dem ud.

Når vi beder "ransag mig Gud!", så åbner vi os for at der kan gøres noget i vores liv. Vi må af med vores religiøse selvbillede om at vi er så herligt frelst. Vi må helt derned hvor vi ydmyger os og siger: "Gud! vær mig synder nådig!" (Luk. 18:13).

 

Bedrøv ikke Helligånden

Når Helligånden bliver bedrøvet, så trækker han sig tilbage, og vi mister Guds salvelse og kraft. Guds ord siger klart at vi skal opgive vores tidligere måde at leve på: "I skal opgive jeres tidligere levned og aflægge det gamle menneske," (Ef. 4:22).

Mange kristne blev beseglet med Helligånden, men de har aldrig opgivet deres tidligere måde at leve på. De fortsætter med at leve som de tidligere levede, og derfor oplever de en stagnation, for Helligåndens gerning i deres liv er gået i stå.

Den vigtigste årsag til at Helligånden bedrøves er ringeagt for Guds ord. Guds ord siger f.eks.: "Lad ingen rådden snak udgå af jeres mund," (Ef. 4:29). Hvis vi siger at vi ikke klarer at ydmyge os og bede Gud om ransagelse, så er det rådden snak som bedrøver Helligånden, og som forhindrer Ham i at gøre det i os som skal gøres.

Vi skal aflægge al bitterhed, vrede og hidsighed (Ef. 4:31). Vi må stadig lade Helligånden ransage os i disse områder, for f.eks. bitterheden hindrer os i at vokse i nåden. Lever vi i ransagelse, så lever vi i lyset. 

Til top