Vi er i kamp mod synden

Det skal du vide, at i de sidste tider skal der komme strenge tider..”

(2. Tim. 3:1)

 

- Mødereferat, Blåkildekirken d. 28. november 2016, Villy Nordmand Andersen

 

Gud taler til os i kærlighed

Alt hvad Gud taler til os i sit ord er talt i kærlighed. Det er svært for os at forstå, men Gud taler ikke til os for at fordømme os.

"Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed, så Guds-mennesket kan blive fuldt beredt, velskikket til al god gerning." (2. Tim. 3:16-17).

Guds mål er at tale til os så der kan opstå et nyt menneske, beskrevet som et Guds-menneske som er et produkt af Helligånden.

 

I de sidste dage vil menneskene blive et produkt af Djævelen

Djævelen, verden og vores egen kødelige natur er tre hovedkræfter som er i fuld gang med at skabe et andet menneske.

Djævelen har sit program med okkultisme, satanisme, falske profeter og antikrister. Formålet med Djævelens aktiviteter er at skabe et menneske som er et produkt af ham.

"Menneskene skal blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufromme, ukærlige, umådeholdende......lystens venner snarere end Guds venner, de har gudfrygts skin," (2. Tim. 3:2-5).

Vi skal ikke elske os selv som vi lærte i "Indre Helbredelse", men vi skal lære Jesu kærlighed til os at kende, og den skal gøre os til et nyt menneske.

Vi skal ikke være umådeholdende som i Lots tid hvor de åd og drak og tog til ægte. Vi skal leve i nøjsomhed og Gudsfrygt, og det kan gøre os til et Guds-menneske som er velskikket til al god gerning.

Vi skal ikke være lystens venner, vi skal helliges så vi kan blive Guds venner. Derfor skal vi ikke elske verden og de ting som er i verden, for der er ting i verden som stammer fra de onde ånder.

Vi skal ikke have gudsfrygts skin. Det er mennesker som har alt i det ydre, men intet i det indre. De fornægter Guds kraft. Guds kraft i vores liv er ved Helligånden som er sendt til os med ét eneste formål, at gøre os til et Guds-menneske. Det er vores mål med at følge Jesus og tro på ham.

 

Den sidste tids fordærvelse vil gå efter os personligt

Den sidste tids fordærvelse er kræfter som vil snige sig ind i hjemmene for at få magt over os. Den vil gøre børn ulydige mod forældre og ødelægge ægteskaber. Synden er en magt, og i endetiden vil Djævelen gøre det som han altid har gjort, han vil gå til kvinderne først. Kvinderne kan hurtigere blive overtalt, mens mændene ofte vil afvise ham.

 

Syndens menneske har ikke fremgang

Guds ord taler om mennesker som har et fordærvet sind, mennesker som sætter sig op imod sandheden, deres tro står ikke prøve. Disse mennesker har ikke fremgang i deres liv: "Dog større fremgang skal de ikke få.." (Tim. 3:8-9)

Guds-mennesket er et menneske som er inde i en vandring med Jesus, som hele tiden fører mennesket i fremgang. Der sker hele tiden noget; der er en udvikling.

I dag er der mange troende som bremser Guds nådesværk i deres liv, især gamle kristne. Guds nådesværk er en proces, en befrielse fra syndens fordærvelse i verden og en nyskabelse af et Guds-menneske som kan bestå for Jesus og være beredt for Lammets bryllup.

 

Jesus har opgaver til os

Jesus har et ønske om at blive herliggjort i os (John. 17). Det betyder at vi bliver til et Guds-menneske som følger Jesus og bliver fuldt beredt til al god gerning. Når tusindårsriget kommer, så bliver der masser af gøremål. Når Jesus kommer skal der være mennesker som er velberedt og velegnet til at udføre hans opgaver. Jesus har opgaver til os som skal løses. Det nådesværk som Gud ønsker at gøre i vores liv vil forstærke glæden til at leve sammen med Jesus, og det vil give os et mål og et indhold i livet. Det er meningsløst at tænke på at vi skal ligge på de grønne strande uden noget indhold eller formål, Jesus har opgaver til os.

 

En ny skabning i Jesus Kristus

"Lad os med udholdenhed ile frem i det kapløb, vi har foran os....i jeres kamp mod synden har I endnu ikke stået imod indtil blodet." (Heb. 12:1-4).

Vi ønsker alle at blive en ny skabning i Jesus Kristus. Vi tror at det er en let og smertefri proces, men Guds ord taler om en hård kamp. Vi er alle involveret i denne kamp mod synden og vores gamle natur. Når der står at vi skal stå imod indtil blodet, så betyder det ikke nødvendigvis at vi skal dø, men det betyder at kampen er intens og alvorlig.

Jesus kæmpede i Getsemane have mod synden; hans sved blev som blodsdråber (Luk. 22:44). Vi har mulighed for at tage den samme kamp op mod synden i vores liv. Vi behøver ikke at lade den gamle natur beherske os. Vi kan få sejr over Djævelen og den gamle natur ved Jesus Kristus.

Hvis vi tager kampen op, så har Jesus sagt at han er med os. Helligånden står klar til at hjælpe os, og Jesus har engle parat til at hjælpe os (Heb. 1:14).

Guds-mennesket, som Guds ord taler om, er målet, og det er det samme mål som vores sjæles frelse (1. Pet. 1: 9).

 

Bliv ikke modløs når du revses af Gud

Det lykkes ofte for Djævelen at lyve for os og fortælle os at Gud fordømmer os når han taler alvorligt til os. Hvis vi lytter til Djævlens løgne, så vil vi ende med at blive modløse. Vi er alle på vej - bliv ikke modløs! Lyt ikke til Djævelens løgne om at der er noget galt med dig, eller at du aldrig vil nå frem til målet. Djævelen er vores anklager, og han har kun ét mål med sine anklager: At gøre os modløse, at få os til at opgive det hele.

 

Revselsen har et formål

"Det er til jeres optugtelse at I må lide." (Heb. 12:7). Den lidelse som vi nu gennemgår har et formål, for der findes ingen herlighed uden lidelse.

Gud ønsker at få det Guds-menneske frem som er fuldt beredt til Lammets bryllup, og det vil aldrig kunne ske hvis vi bare løber rundt og råber Halleluja og søger frihed og helbredelse for at kunne nyde livet i denne verden. Nej, Gud har en plan med det han gør, og det gør ondt! Gud har en plan for ethvert menneske. Vi er alle i kamp mod synden, og denne kamp har et formål. 

Til top