Nyhedsbrev fra Blåkildekirken, vi er i kamp mod synden

I de sidste dage vil menneskene blive et produkt af Djævelen. Djævelen, verden og vores egen kødelige natur er tre hovedkræfter som er i fuld gang med at skabe et andet menneske. Djævelen har sit program med okkultisme, satanisme, falske profeter og antikrister. Formålet med Djævelens aktiviteter er at skabe et menneske som er et produkt af ham. "Menneskene skal blive egenkærlige, pengekære, pralende, hovmodige, spottelystne, ulydige mod forældre, utaknemmelige, ufromme, ukærlige, umådeholdende, lystens venner snarere end Guds venner, de har gudfrygts skin," (2. Tim. 3:2-5). Vi skal ikke elske os selv som vi lærte i "Indre Helbredelse", men vi skal lære Jesu kærlighed til os at kende, og den skal gøre os til et nyt menneske. Vi skal ikke være umådeholdende som i Lots tid hvor de åd og drak og tog til ægte. Vi skal leve i nøjsomhed og Gudsfrygt, og det kan gøre os til et Guds-menneske som er velskikket til al god gerning. Vi skal ikke være lystens venner, vi skal helliges så vi kan blive Guds venner. Derfor skal vi ikke elske verden og de ting som er i verden, for der er ting i verden som stammer fra de onde ånder. Vi skal ikke have gudsfrygts skin. Det er mennesker som har alt i det ydre, men intet i det indre. Guds kraft i vores liv er ved Helligånden som er sendt til os med ét eneste formål, at gøre os til et Guds-menneske. Det er vores mål med at følge Jesus og tro på ham...Fuld tekst

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION